Post

Pakikibaka sa Gitna ng Sigwa

Posted on May 8, 2014 in Land and Housing, Projects by admin

Mula sa bunton ng mga wasak na lumang kahoy, tabla, kalawanging yero, gusgusing karton at baluktot-bulok na pako ay may mga diwang hindi mahimbing. Hanggang ang mga diwang ito ay naghugis kamao, nag-alab at naging daluyong na di uurong sa sinumang mapaniil. Iniluwal ang kauna-unahang samahan na itinatag noong unang buwan ng taong 1978. Tinawag itong Samahang Magkakapatid. Itinuring ang bawat isa na kadugo-isang pamilya, isang angkan na dapat ipagtanggol. Pinamunuan ito nina Ginoong Jose Villadolid at Ka Boy Leyco. Ang samahang ito ay nagkapitbisig at nanindigan.

Ang lahat ay kumilos. Dito mo masasaksihan ang mga “bahay na lumalakad” dahil sama-samang binubuhat ng magkakapitbahay ang kani-kanilang bahay patungo sa gawing ibaba na kung tawagin ay Consti. Maging ang mga kababaihan ay tumulong sa pagpasan ng mga nalabing kahoy at yero. Hindi rin naging pabigat ang mga bata. Matiyaga nilang sininop ang mga pira-pirasong kahoy upang gamiting panggaton ng sinaing para makakain ang mga nagbubuhat ng bahay. “Apat na raan at siyam (409) na pamilya ang nagbuklod”.

Sa pagbubukas ng Batasang Pambansa noong ika-12 ng Hunyo 1978, maraming palamuti ang nakasabit sa lansangan. Naka-linya sa magkabilang panig ng daan ang pwersa ng PC-INP. Agad na ipinasya ng samahan matapos ang isinasagawang pulong na sumingit sa linya ng PC-INP at ipila ang mga kabaong ng mga patay na naging biktima ng marahas na demolisyon upang maipamalas sa mga mambabatas, mga lokal at internasyunal na mamamahayag ang tunay na kalagayan ng mga maralita na sinasabi nilang paglilingkuran. Kumuha ang mga PC-INP ng mga bus ng Mertro Manila Transit upang takpan ang mga nakahilerang kabaong. Handa ang samahan na lumaban hanggang kamatayan.

Ayaw ng pamahalaan na mapahiya, sa utos ng nakatataas ay napilitan si Gen. Karingal at ang mga opisyal ng pamahalaang lungsod na makipag-usap. Humingi¬† sila ng paumanhin at nangako ng tulong. Sa puntong iyon ay nasa panig ng mga maralita ang dalawang “halal sa mambabatas” na sina Ka Luis Taruc at Ka Gerry Montemayor. Sila ang humimok kay dating Pangulong Marcos na huwag gambalain ang nasabing samahan at hayaan ng mamuhay ng payapa.