Mensahe ni Kapitan John “Jojo” M. Abad para sa Publiko

(hango sa video sa homepage)

Kap. Jojo M. Abad“Mapagpalang araw, mga kabarangay. Ang inyo pong lingkod, Kapitan Jojo Abad, kasalukuyang kapitan ng Barangay Batasan Hills – isa sa pinakamalaking barangay at kinikilala na talagang maunlad na barangay. Ang ating barangay po ay nagbibigay ng magandang serbisyo para po sa mga senior citizens. Mayroon po tayong assistance sa medical. Mayroon po tayong burial assistance. Mayroon po tayong service para po sa kanila. At sa lahat po ng mga kabataan dito po sa atin ay binibigyan po natin ng magandang pagkakataon para po sa edukasyon, sa health at maging sa ugnayan ng barangay at ng mga kabataan. Ganoon din po sa ating simbahan na patuloy natin na nagkakaroon ng magandang samahan dahil nais po ng ating local government na ipagpatuloy po natin ang UBAS na kung saan ay mayroon tayong ugnayan ng barangay at ng simbahan, at mapanatili natin ang magandang samahan dahil naniniwala tayo, sa tulong ng simbahan, patuloy tayong magiging tahimik at magiging maganda ang ating pamilya. Ganoon din po sa lahat po ng mga sangay ng ating kapurukan… sa sektor ng mga kapurukan… tayo po ay nagpapasalamat sa mga ibinibigay nilang tulong dahil mahalaga na mayroon tayong mga nagvovolunteer dahil hindi naman kaya ng barangay na lahat tayo ay paswelduhin. Ganoon din po sa ating mga HOA na kami po ay lubus-lubusang nagpapasalamat na sana ay mapagtagumpayan natin ito. Dahil nais po ng barangay na ang lahat po ng nakatira dito ay mapasa-atin ang kinatitirikan ng ating mga bahay dahil naniniwala po tayo na ito lamang ang tanging maipamamana natin sa ating mga anak dahil tayo ay mahirap lamang. At dito sa ganitong bagay ay magagawa natin ito dahil tayo po ay nagtutulung-tulong. At sa kasalukuyan po, patuloy po tayong nagpapagawa ng mga kalsada. Patuloy po tayong nagpapaganda ng mga covered courts. Patuloy po tayong nakikiisa sa lahat po ng mga subdivisions na nasasakupan po ng ating barangay. At ang ating barangay po ay mayroong libreng clearance para sa ating mga volunteer BSDOs, libreng clearances din po sa mga senior citizens natin lalo na’t alam natin na sila yong ating mga sinusunod.”

 

********************

 

Captain John “Jojo” M. Abad’s Message to the Public

(transcribed and translated from the video on the homepage)

 

“A blessed day, fellow residents. Yours truly, Captain Jojo Abad, currently the captain of Barangay Batasan Hills – one of the largest and known to be a progressive barangay. Our barangay gives pleasant services to our senior citizens. We have medical assistances. We have burial assistances. We have service for them. As for our youth, we give them good opportunities for their education, for their health, and even the coordination between our barangay and the youth. Likewise with the church where we continuously have smooth relationship with because our local government wants us to continue UBAS wherein the church and the barangay coordinate with each another. We believe that with the help of the church, we will continuously be at peace and we’ll have strong family ties. The same goes with the sector of our Purok Leaders. We are grateful of their help because it is important for us to have people who volunteer as our barangay could not afford to provide salaries for all of us. We give equal thanks to the HOA officers in the hope of achieving success. Our barangay hopes for all of us to own the lands where our houses are built for we believe that these are the only heritage we can pass on to our children as we are poor. And we will be able to achieve this should we work hand-in-hand. For the time being, we have roads under construction. We continue to beautify our covered courts. We are in unity with the subdivisions within the vicinity of our barangay. Our barangay provides free clearances for volunteer BSDOs, free clearances for our senior citizens as these people are the ones we follow.”

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Video was taken and edited by Boyet Pascual on 07/24/2015

Transcribed and translated by Aphrodite on 07/27/2015